Bouwen aan gezond personeel

Bouwen aan gezond personeel Volgens World Economic Forum (2008) zijn werknemers met een goede gezondheid 20% effectiever dan werknemers met een slechte gezondheid. Er is nu ook wetenschappelijk bewijs dat wanneer er wordt geïnvesteerd in de gezondheid van de werknemers, de tevredenheid toeneemt. Bedrijven als Google hebben uitgebreid geïnvesteerd in hun medewerkers op alle aspecten van fysieke en mentale fitheid. Het resultaat: de medewerkerstevredenheid is daar met 37% gestegen! Bouwen aan gezond personeel kan al binnen 3 stappen.

  1. Inventariseer waar de risico’s zich bevinden

Voordat er stappen worden genomen in een gezondheidsplan op de werkvloer, is het belangrijk te weten waar de risico’s zich bevinden. Zo kan een bedrijf een gerichte aanpak leveren. Zit het risico bij de uitvoerenden die fysiek zwaar werk leveren, of ligt de werkdruk hoog bij de mensen op het kantoor? Of zijn in beide functies risicofactoren aanwezig?

  1. Betrek de werknemers bij de werkvorm

Als de risicoanalyse is voltooid, is het tijd om over te gaan op gerichte actie. Betrek de werknemers bij de werkvorm die gekozen wordt. Zijn de werknemers meer betrokken als zij iets in teamverband doen, of is er juist meer commitment als de werknemers één op één gecoacht worden?

  1. Creëer een draagvlak

Wees transparant in de keuze die is gemaakt voor de investering in gezond personeel en betrek het hele bedrijf erbij. Zo creëer je een draagvlak.  Richt eventueel een werkgroep op met daarin werknemers met verschillende functies die een vinger aan de pols kunnen houden als het project loopt. Zo kan je tijdens een project bij sturen als dat nodig is.

Wil u weten wat de mogelijkheden zijn? 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *